TENG TONG/article_detail.php?aid=10"
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ บริษัท เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก จำกัด           ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ บริษัท เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก จำกัด
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ผลิต & จำหน่าย

1. ฟิล์มยืดพันพาเลท ( LLDPE Stretch Film )

2. ถุงพลาสติก P.P,P.E,H.D

3. อุปกรณ์พันฟิล์ม เชือกฟาง สายรัด

4. นำเข้า ขายส่ง Motor ประตูม้วน

5. พลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต

ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ที่อยู่บริษัท
เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก
98/11 หมู่ 1 ต.บางน้ำจืด
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-441-733 , 034-441-755
มือถือ : 081-702-1711
แฟกซ์ : 034-441-779
อีเมล์ : tengtong_th@yahoo.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105545042724
Line ID : tengtong
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน

การเลือกใช้ฟิล์มยืดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

ฟิล์มยืดหรือฟิล์มพันพาเลท เป็นฟิล์มพลาสติกที่มีคุณสมบัติเฉพาะคือ ยืดหยุ่นได้ ใช้ห่อรัดสิ่งของเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์จากการสัมผัส กับสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง ไอน้ำ อากาศ ฯลฯ หรือเพื่อการรวมหน่วยผลิตภัณฑ์ให้เป็นหน่วยใหญ่ ซึ่งจะช่วยอำนวย ความสะดวกในการลำเลียง ขนส่งและเก็บรักษา
พลาสติกที่นิยมใช้ผลิตฟิล์มยืดหรือฟิล์มพันพาเลท ได้แก่ LDPE, LLDPE, EVA, PVC และ PP ซึ่งพลาสติกแต่ละชนิดจะให้คุณสมบัติต่างกัน การเลือกใช้ฟิล์มยืด ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดยที่สามารถห่อรัดผลิตภัณฑ์ได้ตลอดอายุการใช้งานนั้น มีข้อควรคำนึงถึงในสภาวะการใช้งาน ซึ่งได้แก่
อุณหภูมิ
อุณหภูมิแวดล้อมที่สูง มีผลให้ฟิล์มยืดหรือฟิล์มพันพาเลทที่ห่อรัดผลิตภัณฑ์เกิดการคลายตัว โดยทั่วไปภายใต้สภาวะอากาศปกติ ฟิล์ม LDPE, EVS และ LLDPE จะสามารถรักษาแรงห่อรัดไว้ได้ร้อยละ 6065 ของแรงห่อรัดเริ่มแรก ในขณะที่ฟิล์ม PVC สามารถรักษาไว้ได้เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น แต่ถ้าอุณหภูมิ แวดล้อมต่ำจะทำให้คุณสมบัติของการเกาะติดความเหนียว และการยืดตัวลดลง ฟิล์มยืดหรือฟิล์มพันพาเลทส่วนใหญ่ไม่ควรใช้งานที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 30 ํซ. และสูงกว่า 54 ํซ.
ความชื้น
ในบางครั้งความชื้นสูงจะทำให้การเกาะติดของฟิล์มยืดหรือฟิล์มพันพาเลทดีขึ้น เพราะสารที่เติมลงไปเพื่อให้ฟิล์มเกาะติดกันนั้นทำงานได้ดี โดยการดูดความชื้นจาก บรรยากาศแวดล้อม ด้วยเหตุนี้การใช้งานที่สภาวะแวดล้อมชื้น จึงมักก่อปัญหาการแยกฟิล์มออกจากกันได้ยาก
ฝุ่นละออง
ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่เกาะติดที่ผิวฟิล์มจะทำให้การเกาะติดของฟิล์มลดลง ถ้าสภาวะการใช้งานไม่สามารถหลีกเลี่ยง ปัญหาของฝุ่นละอองและ สิ่งสกปรกได้ จำเป็นต้องใช้กาวหรือความร้อน หรือการผูกรัดช่วยให้ฟิล์มยืดหรือฟิล์มพันพาเลทติดกันได้ดีขึ้น
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน