TENG TONG ผลิต & จำหน่าย เครื่องพันฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มพันพาเลท ฟิล์มยืด มอเตอร์ประตูม้วน ถุงพลาสติกทุกชนิด/article_detail.php?aid=19"
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ บริษัท เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก จำกัด           ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ บริษัท เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก จำกัด
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ผลิต & จำหน่าย

1. ฟิล์มยืดพันพาเลท ( LLDPE Stretch Film )

2. ถุงพลาสติก P.P,P.E,H.D

3. อุปกรณ์พันฟิล์ม เชือกฟาง สายรัด

4. นำเข้า ขายส่ง Motor ประตูม้วน

5. พลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต

ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ที่อยู่บริษัท
เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก
98/11 หมู่ 1 ต.บางน้ำจืด
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-441-733 , 034-441-755
มือถือ : 081-702-1711
แฟกซ์ : 034-441-779
อีเมล์ : tengtong_th@yahoo.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105545042724
Line ID : tengtong
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน

มอเตอร์

มอเตอร์เช่นมอเตอร์ประตู ม้วน เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล  ประกอบด้วยขดลวดที่พันรอบแกนโลหะที่วางอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็ก โดยเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดที่อยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็ก จะทำให้ขดลวดหมุนไปรอบแกน และเมื่อสลับขั้วไฟฟ้า การหมุนของขดลวดจะหมุนกลับทิศทางเดิม
               มอเตอร์เช่นมอเตอร์ประตูม้วน  มี 2 ประเภท คือ มอเตอร์กระแสตรง และมอร์กระแสสลับ
               มอเตอร์กระแสตรงเช่นมอเตอร์ประตูม้วน เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้ไฟฟ้กระแสตรงผ่านเข้าไปในขดลวดอาร์เมเจอร์เพื่อทำให้ เกิดการดูดและผลักกันของแม่เหล็กถาวรกับแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากขดลวด มอเตอร์จึงหมุนได้
              มอเตอร์กระแสสลับเช่นมอเตอร์ประตูม้วน เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้หลักการดูดและผลักกันของแม่เหล็กถาวรกับแม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวดมาทำให้ เกิดการหมุนของมอเตอร์
             ข้อควรระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอรเช่นมอเตอร์ประตูม้วน เป็นส่วนประกอบ คือ ห้ามใช้เครื่องใช้ประเภทนี้ในช่วงที่ไฟตก หรือแรงดันไฟฟ้าไม่ถึง 220 โวลต์ เนื่องจากมอเตอร์จะไม่หมุนและทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดันกลับ จะทำให้ขดลวดร้อนจัดจนเกิดไหม้เสียหายได้
            ขณะที่มอเตอร์เช่นมอเตอร์ประตูม้วน กำลังหมุนจะเกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าซ้อนขึ้นภายในขด ลวด แต่มีทิศทางการไหลสวนทางกับกระแสไฟฟ้าที่มาจากแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเดิม ทำให้ขดลวดของมอเตอร์ไม่ร้อนจนเกิดไฟไหม้ได้
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน