TENG TONG ผลิต & จำหน่าย เครื่องพันฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มพันพาเลท ฟิล์มยืด มอเตอร์ประตูม้วน ถุงพลาสติกทุกชนิด/article_detail.php?aid=38"
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ บริษัท เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก จำกัด           ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ บริษัท เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก จำกัด
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ผลิต & จำหน่าย

1. ฟิล์มยืดพันพาเลท ( LLDPE Stretch Film )

2. ถุงพลาสติก P.P,P.E,H.D

3. อุปกรณ์พันฟิล์ม เชือกฟาง สายรัด

4. นำเข้า ขายส่ง Motor ประตูม้วน

5. พลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต

ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ที่อยู่บริษัท
เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก
98/11 หมู่ 1 ต.บางน้ำจืด
อ.เมืองสมุทรสาคร
จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-441-733 , 034-441-755
มือถือ : 081-702-1711
แฟกซ์ : 034-441-779
อีเมล์ : tengtong_th@yahoo.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105545042724
Line ID : tengtong
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน
ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน

การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพฟิล์มพลาสติกชีวภาพ

การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพฟิล์มพลาสติกชีวภาพ

2011-11-14

งานตีพิมพ์เรื่องการใช้งานพลาสติกชีวภาพ  ‘Bioplastic applications’ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยจากสถาบัน Wageningen UR Food & Biobased Research เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้พูดถึงฟิล์มพอลิแลคติก เอซิด (Polylactic acid หรือ PLA) ซึ่งเป็นพลาสติกที่มาจากวัตถุดิบที่ปลุกทดแทนได้ โดยกล่าวว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้พลังงานต่ำกว่าและปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง อย่างไรก็ตามฟิล์ม PLA ยังมีข้อด้อยในเรื่องความแข็งแรง เนื่องจากฟิล์ม PLA ฉีกขาดง่ายและมีเสียงดังขณะใช้งาน ขณะนี้จึงได้มีการวิจัยเพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์ม PLA ทั้งแบบฟิล์มชั้นเดียว (Single-layered PLA film) และฟิล์มหลายชั้น (Multi-layered PLA film)

ฟิล์ม PLA ที่พัฒนาขั้นใหม่นี้มีความโปร่งใสและเป็นมันเงา แข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี ฟิล์ม PLA แบบชั้นเดียวเหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องการให้มีการย่อยสลายเป็นปุ๋ย (Compostability) หลังจากสิ้นอายุการใช้งานตามมาตรฐาน EN13432 norm ส่วนฟิล์ม PLA แบบหลายชั้นมีการผสมสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการย่อยสลายเป็นปุ๋ย การนำ PLA ไปใช้งานถือเป็นการลดการใช้วัตถุดิบที่มาจากฟอสซิลและลดการใช้พลังงานเนื่องจาก ฟิล์ม PLA มีความแข็งแรงจึงสามารถเตรียมเป็นฟิล์มบางมากได้ 

โครงการวิจัยนี้เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวระหว่างภาครัฐบาลและภาคธุรกิจ (MJA3 และ MEE) ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบริษัทต่างๆ 2% ต่อปี ถึงแม้ขณะนี้พลาสติกชีวภาพยังคงมีราคาสูงเมื่อเทียบกับพลาสติกทั่วไป แต่คุณสมบัติการกั้นอากาศและความชื้น (Barrier properties) รวมถึงความยืดหยุ่นของฟิล์ม PLA ทำให้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นฟิล์มยืดสำหรับห่อผักและผลไม้ ในอนาคตคาดว่าฟิล์ม PLA จะมีราคาลดลงและมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

เรียบเรียงและแปลโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน